De verloning en uitbetaling worden voor Qjobs verzorgd door ons externe administratiekantoor HelloFlex BV (KvK 32136747) handelend onder de naam Qjobs Services.

Qjobs Services is ISAE3402 gecertificeerd

Dit certificaat garandeert dat alle procedures rondom het aangaan van arbeidsovereenkomsten, verloning en facturatie compleet zijn beschreven, accuraat worden uitgevoerd en ‘in control’ zijn.

Qjobs Services is lid van de NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zet zich in voor de rechten van uitzendkrachten. Deze rechten zijn in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten vastgelegd.

Qjobs Services is NEN 4400-1 gecertificeerd

De norm NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Deze eisen zijn onder andere de juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Qjobs Services is lid van de ABU

Een lid van de ABU (Algemene Bond van Uitzendkrachten) moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Opdrachtgevers en uitzendkrachten van ABU-leden hebben de garantie van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

Qjobs werkt volgens de SNA-richtlijnen

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is de officiële erkenning van goed werkgeverschap voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Qjobs respect de NVP sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode is een door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld document met gedragsregels waaraan elke werkgever en sollicitant zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden.

Qjobs respecteert de Europese erecode voor franchisenemers

De erecode voor franchisenemers heeft betrekking op de evenwichtige en bestendige relatie tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en hun respectievelijke belangen.

Qjobs is officieel geregistreerd in het Handelsregister van de KvK

Via de Waadi check van de Kamer van Koophandel kunt u de registratie van alle Qjobs vestigingen controleren.