De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Qjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Qjobs in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Privacy

Als u besluit uw gegevens naar Qjobs of JobMarkt te zenden, geeft u Qjobs daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van flexwerk of bij het vervullen van uw vacature.
Qjobs gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel flexwerk te vinden of een vacature te vervullen.

Copyright

Alle inhoud van deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Qjobs of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.
Alle content op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Qjobs hoofdkantoor te IJmuiden.